Profil firmy Loxone

V bežnom dome sa používa množstvo zariadení. Každé z nich má svoje ovládacie prvky - ovládač, tlačidlá či aplikácie, pričom žiadne zariadenie nevie, čo robí to druhé a obyvateľ domu tak občas nevie, čo má vlastne ovládať.

Problém je, že zariadenia medzi sebou nedokážu komunikovať za účelom splnenia požiadaviek. A to nie je ani inteligentné, ani pohodlné.

V Loxone inteligentnej domácnosti môžete ovládať úplne všetko od vykurovania až po fotovoltaický systém, a to buď tlačidlami alebo pohodlne zo smartfónu. A čo je najlepšie: Vaša domácnosť vie, čo má v danú chvíľu urobiť.

Centrálne ovládanie

V Loxone inteligentnom dome je všetko ovládané z centrálneho miesta - malej, zelenej krabičky, Loxone Miniservera.
Vďaka tejto jednotke sa môže prostredníctvom senzora prítomnosti ovládať nielen osvetlenie, ale aj alarm, hudba, vetranie, klimatizácia a omnoho viac.

Jednoduché ovládanie

Ovládať domácnosť môžete klasicky cez tlačidlá alebo mobilný telefón, ak práve nie ste doma. V Loxone inteligentnom dome môžu byť aktivované scény, ktoré sa prispôsobia Vášmu životnému štýlu a nie naopak.