O nás

Sme súkromná firma, ktorej špecializáciou sú elektroinštalácie, bleskozvody, OPaOS (revízie) montáž Zabezpečovacej techniky /alarm/ a MaR.

Zabezpečujeme komplexné riešenie rozvodov elektrickej energie a komunikačných rozvodov v budovách, resp. objektoch.

Firma má vybudované silné zázemie v dodávkach technológií povrchovej i podpovrchovej inštalácie akýchkoľvek káblových rozvodov s možnosťou dodávky koncových zariadení podľa konkrétnych potrieb užívateľa.

Základným cieľom činnosti firmy je zabezpečenie vysokej spoľahlivosti realizovaných rozvodov, nakoľko táto oblasť najmenej podlieha morálnej i fyzickej amortizácii. Perióda výmeny káblových rozvodov býva spravidla veľmi dlhá, preto snažíme sa používať čo najkvalitnejšie materiály a špičkovú technológiu inštalácie.

Našim zákazníkom ponúkame len tie najkvalitnejšie služby a v prípade akéhokoľvek problému zabezpečíme okamžitý servis a opravu.